Witamy w AENiT PTK!

Szanowni Państwo
Serdecznie witamy na stronie Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Będziemy czynić starania, aby na bieżąco informować Państwa o znaczących wydarzeniach i ważnych dokumentach związanych z profilem zainteresowań naszej Asocjacji. Chcielibyśmy, aby ta strona stała się użyteczną platformą informacyjną dlatego gorąco zachęcamy do aktywności i współtworzenia naszego portalu.

Zarząd Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny

Powołano Zespół Ekspertów do spraw Badań Geneteycznych w Kardiologii

Z ogromną przyjemnością informuję, że z inicjatywy Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca, Kardiologii Dziecięcej i Kardiologii Sportowej PTK został powołany przez Zarząd PTK w dniu 6 czerwca 2023 Zespół Ekspertów PTK ds. Badań Genetycznych w Kardiologii. Ideą działania zespołu jest stworzenie dokumentu, który zostanie opublikowany w Kardiologii Polskiej jako stanowisko Zespołu Ekspertów. Dokument ma odnieść się do wskazań do

Abstrakty na ICE 2023 do końca lutego

Przypominamy, że 28 lutego upływa termin zgłaszania abstraktów na tegoroczny kongres The International Congress of Electrocardiology, który w tym roku odbędzie się w Osace w dniach 6-9 czerwca. Organizatorzy bardzo liczą na prace z Polski. Szczegóły poniżej.

Abstrakty i zgłoszenia na Maraton EKG do 10 lutego

Informujemy, że do 10 lutego przedłużony został termin nadsyłania prac oryginalnych na Konferencję AENiT Kasprowisko 2023 oraz przypadków na Maraton EKG, który w ramach Kasprowiska odbędzie się 29 marca.
Abstrakty należy zgłaszać przy użyciu formularza: https://kasprowisko.pl/zglos-abstrakt/

Program Kasprowisko 2023 już dostępny

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że dostępny jest już szczegółowy (i praktycznie ostateczny) program Kasprowiska 2023. Znajdziecie go pod linkiem: https://kasprowisko.pl/program-merytoryczny/

EKG miesiąca - wrzesień 2022 dr Anna Wałdoch

Chłopiec 10 – letni trenujący amatorsko piłkę siatkową, konsultowany przez lekarza sportowego.
W zapisie EKG nr1 wykonanym w ośrodku medycyny sportowej (25mm/s, 10 mm/mV) Blok prawej odnogi pęczka Hisa.
W badaniu echokardiograficznym nieistotna hemodynamicznie przetoka wieńcowo – płucna.
W kontrolnym badaniu kardiologicznym w 13 roku życia (wzrost -183 cm, masa ciała – 100 kg, BMI - 29,6kg/m2):

EKG miesiąca - sierpień 2022 dr Karolina Borowiec

Przedstawione elektrokardiogramy pochodzą od 19-letniej chorej z ciężką postacią arytmogennej kardiomiopatii prawej komory ze współistniejącym uszkodzeniem lewej komory. Rozpoznanie postawiono w 13 roku życia, wówczas wykonano ablację podłoża arytmii komorowej oraz wszczepiono kardiowerter-defibrylator. W 19 roku życia pacjentka rozwinęła obukomorową niewydolność serca wymagającą hospitalizacji, w trakcie której obserwowano nawracające epizody niestabilnego hemodynamicznie częstoskurczu przedsionkowego.

EHRA expert consensus statement on arrhythmic mitral valve prolapse and mitral annular disjunction complex in collaboration with the ESC Council on valvular heart disease and the European Association of Cardiovascular Imaging endorsed cby the Heart Rhythm

Mitral valve prolapse (MVP) is the most common valvular heart disease,affecting about 2–3% of the general population and is well characterized by echocardiography. While the outcome in MVP is mostly benign in the absence of mitral regurgitation (MR) and its left-ventricular (LV) consequences, a small yet poorly defined subset of individuals remain at higher risk of malignant ventricular arrhythmias (VAs) and sudden cardiac death (SCD). This link between MVP and SCD is reported with annual incidence <1% in unselected individuals with MVP.

European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS)/Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/ Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) Expert Consensus Statement on the state of genetic testing for cardiac diseases

Genetic testing has advanced significantly since the publication of the 2011 HRS/EHRA Expert Consensus Statement on the State of Genetic Testing for the Channelopathies and Cardiomyopathies.1 In addition to single-gene testing, there is now the ability to per-form whole-exome sequencing (WES) and whole-genome sequenc-ing (WGS).

Ischaemic electrocardiogram patterns and its association with survival in out-of hospital cardiac arrest

Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a leading cause of death.1 In patients with return of spontaneous circulation (ROSC), vital organ support and treatment of the underlying aetiology are paramount to improve survival. Ischaemic heart disease is the most common cause of cardiac arrest2 and accounts for approximately 70% of cases.3

Fragmented QRS as a risk marker for the occurrence of ventricular fibrillation in patients with variant angina

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anec.12937

Abstract
Background
Variant angina (VA) is caused by reversible coronary artery spasm, which is characterized by chest pain with ST-segment elevations on standard 12-lead electrocardiogram (ECG) at rest. Ventricular fibrillation (VF) is often caused by VA attack, but the risk stratification is not well understood. The purpose of this study was to evaluate the impact of fragmented QRS (fQRS) on VF occurrence in VA patients.

Strony