Baza wiedzy

Fragmented QRS as a risk marker for the occurrence of ventricular fibrillation in patients with variant angina

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anec.12937

Abstract
Background
Variant angina (VA) is caused by reversible coronary artery spasm, which is characterized by chest pain with ST-segment elevations on standard 12-lead electrocardiogram (ECG) at rest. Ventricular fibrillation (VF) is often caused by VA attack, but the risk stratification is not well understood. The purpose of this study was to evaluate the impact of fragmented QRS (fQRS) on VF occurrence in VA patients.

O zależności między spożyciem alkoholu a arytmiami komorowymi i SCD

Ważne dane oparte o obserwację ponad 400 tysięcy pacjentów. Publikujemy absolutnie bez związku z nadchodzącym Kasprowiskiem 2022

Critical appraisal of technologies to assess electrical activity during atrial fibrillation

Critical appraisal of technologies to assess electrical activity during atrial fibrillation: a position paper from the European Heart Rhythm Association and European Society of Cardiology Working Group on eCardiology in collaboration with the Heart Rhythm Society, Asia Pacific Heart Rhythm Society, Latin American Heart Rhythm Society and Computing in Cardiology

Relation of Early Monomorphic Ventricular Tachycardia to Long-Trem Mortality in ST-Elevation Myocardial Infarction

Ważny artykuł dotyczący korelacji między monomorficznym częstoskurczem komorowym, występującym we wczesnej fazie STEMI, a rokowaniem odległym.

https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.09.037

EKG miesiąca - luty 2022 / dr Michał Orszulak

Pacjent lat 71, choroba wieńcowa, po CABG, HFrEF, LVEF 25%, implantowany układ CRTD.

Rytm wiodący: stymulacja DDD BiV, lewogram. QRS wystymulowany ok. 135-140ms. Zespół QS w V1, zespół rSr’ w V6. Pojedyncza ekstasystola komorowa, po której dochodzi do zmiany morfologii (poszerzenia) zespołu QRS.

Previous Next Prone and Supine 12-Lead ECG Comparisons: Implications for Cardiac Assessment During Prone Ventilation for COVID-19

This study sought to describe expected changes in a mirror-image prone electrocardiogram (ECG) compared with normal supine, including a range of cardiac conditions.

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2021.04.011

EKG miesiąca - styczeń 2022 / dr Karolina Bula

Pacjentka 53-letnia z wieloletnią twardziną układową, po przebytym przed laty zapaleniu mięśnia sercowego, z nawracającymi, źle tolerowanymi częstoskurczami przedsionkowymi oraz komorowymi zaburzeniami rytmu została przyjęta do I Katedry i Kliniki Kardiologii GCM w Katowicach celem ablacji substratu arytmii przedsionkowej. W badaniu elektrofizjologicznym indukowano częstoskurcz przedsionkowy wywodzący się z prawego przedsionka i wykonano skuteczną ablację.

O wielokształtnym częstoskurczu przedsionkowym

Polecamy uwadze artykuł autorstwa członków naszej Sekcji w najnowszym numerze Chorób Serca i Naczyń (Tom 10, Nr 6/2013). Bartosz Szafran, Joanna Żyndul i Rafał Baranowski piszą o problemach diagnostycznych i różnicowych w rozpoznawaniu wielokształtengo częstoskurczu przedsionkowego. Wiemy, jak często mylony jest on z migotaniem przedsionków i innymi tachyarytmiami przedsionkowymi, co powoduje wielorakie implikacje kliniczne. Artykuł bogato ilustrowany fragmentami zapisów.

Progress in Cardiovascular Diseases poświęcony w całości EKG!!!

Jest już dostępny specjalny numer Progress in Cardiovascular Diseases w całości poświęcony zagadnieniom ambulatoryjnego monitorowania elektrokardiograficznego i elektrokardiograficznym metodom stratyfikacji ryzyka. Redaktorem numeru jest Profesor Wojciech Zaręba. Wśród autorów znajdziemy nazwisko Przewodniczącej SENiT - Profesor Iwony Cygankiewicz. Okazją do wydania nadzwyczajnego numeru Progress in Cardiovascular Diseases jest pięćdziesięciolecie wynalazku Holtera. Dla osób zajmujących się elektrokardiografią lektura nieomal obowiązkowa. (Vol. 56; No. 2; September 2013)

Strony