Inne

Strona Heart Rhythm Society

Na oficjalnej stronie HRS można znaleźć wiele wytycznych i konsensusów dotyczących interesujących nas zagadnień. Znajdziecie tam wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków, kwalifikacji do implantacji urządzeń typu ICD, CRT, postępowania w bezobjawowym zespole WPW, w aburzeniach rytmu serca u dzieci i wiele, wiele innych. Wszystko do pobrania nieodpłatnie, bez konieczności logowania. Dokumenty dostępne są jedynie w języku angielskim.

Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych

Dokument opracowany przez Grupę ́ Roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dokument powstał w gronie Ekspertów i ma na celu jak największe ujednolicenie interpretacji EKG. Zalecenia są konsensusem w zakresie kryteriów, a także zawierają wskazówki, jak rozwiązywać najczęściej występujące trudności diagnostyczne. Aby podane kryteria były klarowne, w wielu z nich podano jednoznaczne kryteria czasowe, częstotliwościowe lub amplitudowe.

Wytyczne dotyczące wykonywania długotrwałych rejestracji EKG

W tym roku opublikowane zostały na łamach Kardiologii Polskiej wytyczne dotyczące wykonywania długotrwałych rejestracji EKG. Jest to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób, zajmujących się analizą badań holterowskich.

Wytyczne do pobrania: TUTAJ