Baza wiedzy

EKG miesiąca - styczeń 2022 / dr Karolina Bula

Pacjentka 53-letnia z wieloletnią twardziną układową, po przebytym przed laty zapaleniu mięśnia sercowego, z nawracającymi, źle tolerowanymi częstoskurczami przedsionkowymi oraz komorowymi zaburzeniami rytmu została przyjęta do I Katedry i Kliniki Kardiologii GCM w Katowicach celem ablacji substratu arytmii przedsionkowej. W badaniu elektrofizjologicznym indukowano częstoskurcz przedsionkowy wywodzący się z prawego przedsionka i wykonano skuteczną ablację.

O wielokształtnym częstoskurczu przedsionkowym

Polecamy uwadze artykuł autorstwa członków naszej Sekcji w najnowszym numerze Chorób Serca i Naczyń (Tom 10, Nr 6/2013). Bartosz Szafran, Joanna Żyndul i Rafał Baranowski piszą o problemach diagnostycznych i różnicowych w rozpoznawaniu wielokształtengo częstoskurczu przedsionkowego. Wiemy, jak często mylony jest on z migotaniem przedsionków i innymi tachyarytmiami przedsionkowymi, co powoduje wielorakie implikacje kliniczne. Artykuł bogato ilustrowany fragmentami zapisów.

Progress in Cardiovascular Diseases poświęcony w całości EKG!!!

Jest już dostępny specjalny numer Progress in Cardiovascular Diseases w całości poświęcony zagadnieniom ambulatoryjnego monitorowania elektrokardiograficznego i elektrokardiograficznym metodom stratyfikacji ryzyka. Redaktorem numeru jest Profesor Wojciech Zaręba. Wśród autorów znajdziemy nazwisko Przewodniczącej SENiT - Profesor Iwony Cygankiewicz. Okazją do wydania nadzwyczajnego numeru Progress in Cardiovascular Diseases jest pięćdziesięciolecie wynalazku Holtera. Dla osób zajmujących się elektrokardiografią lektura nieomal obowiązkowa. (Vol. 56; No. 2; September 2013)

Strona Heart Rhythm Society

Na oficjalnej stronie HRS można znaleźć wiele wytycznych i konsensusów dotyczących interesujących nas zagadnień. Znajdziecie tam wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków, kwalifikacji do implantacji urządzeń typu ICD, CRT, postępowania w bezobjawowym zespole WPW, w aburzeniach rytmu serca u dzieci i wiele, wiele innych. Wszystko do pobrania nieodpłatnie, bez konieczności logowania. Dokumenty dostępne są jedynie w języku angielskim.

Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych

Dokument opracowany przez Grupę ́ Roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dokument powstał w gronie Ekspertów i ma na celu jak największe ujednolicenie interpretacji EKG. Zalecenia są konsensusem w zakresie kryteriów, a także zawierają wskazówki, jak rozwiązywać najczęściej występujące trudności diagnostyczne. Aby podane kryteria były klarowne, w wielu z nich podano jednoznaczne kryteria czasowe, częstotliwościowe lub amplitudowe.

Wytyczne dotyczące wykonywania długotrwałych rejestracji EKG

W tym roku opublikowane zostały na łamach Kardiologii Polskiej wytyczne dotyczące wykonywania długotrwałych rejestracji EKG. Jest to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób, zajmujących się analizą badań holterowskich.

Wytyczne do pobrania: TUTAJ

EKG w stanach krytycznych - wykłady z Kościelisko 2012

Wykłady z sesji pt. "EKG w stanach krytycznych"

Strony