Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych

Dokument opracowany przez Grupę ́ Roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dokument powstał w gronie Ekspertów i ma na celu jak największe ujednolicenie interpretacji EKG. Zalecenia są konsensusem w zakresie kryteriów, a także zawierają wskazówki, jak rozwiązywać najczęściej występujące trudności diagnostyczne. Aby podane kryteria były klarowne, w wielu z nich podano jednoznaczne kryteria czasowe, częstotliwościowe lub amplitudowe. Autorzy dokumentu zdają sobie sprawę z ograniczeń, jakie niesie tak rygorystyczne podejście. W codziennej praktyce nie zawsze te kryteria są spełnione w stu procentach, ale celem dokumentu jest przedstawienie ich w takiej postaci, aby mogły być zastosowane w większości przypadków.

Dokument do pobrania TUTAJ

Rodzaj wiedzy: 
Inne