Sukcesy SENiT PTK w wyborach władz PTK.

W środę 25 września 2019 roku w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w czasie którego między innymi wybrano Przewodniczącego-Elekta PTK, Zarząd PTK oraz najważniejsze Komisje naszego stowarzyszenia. Rzec można że nasza Sekcja "zagarnęła całą pulę". Wszyscy kandydaci, których popieraliśmy zostali wybrani i będą stanowić o kształcie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w najbliższych latach.

Przewodniczącym Elektem PTK w kadencji 2019 - 2021 będzie popierany przez SENiT Przemysław Mitkowski! Panie Profesorze serdecznie gratulujemy i liczymy na udaną współpracę.
Do Zarządu Głównego głosami członków Sekcji w tak zwanym "drugim trybie wyborczym" wybrana została Małgorzata Kurpesa. Krzyusztof Szydło wszedł w skład Komisji Rewizyjnej PTK, Artur Filipecki pracował będzie w Komisji Wyborczej, zaś Jerzy Krzysztof Wranicz w Komisji Nagród.

Dodatkowo Profesor Ryszard Piotrowicz, jeden z założycieli SENiT, został wybrany na Członka Honorowego PTK.

Wszystkim wybranym gratulujemy i liczymy, że dzięki nim siłą i znaczenie SENiT w PTK będzie z roku na rok rosła.