Konferenacja TELERH-HF 6 grudnia

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji TELEREH-HF Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca. Szanse i wyzwania.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia w Hotelu Golden Tulip w Warszawie, w programie przewidziano wystąpienia wielu znakomitych wykładowców, między innymi Ryszarda Piotrowicza, Wojciecha Zaręby, Grzegorza Opolskiego. To bardzo ważne spotkanie w kontekście nowych koncepcji opieki nad pacjentami z niewydolnością serca.

Udział w konferencji wymaga zarejestrowania na stronie Instytutu Kardiologii i jest bezpłatny. https://konferencje.ikard.pl/Strona/pokaz_szczegoly_wydarzenia/37