Komunikat Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK z dnia 13 marca 2020: Możliwość i zasadność wykorzystania telemedycyny w realizacji porad kardiologicznych

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat wskazujący na możliwość wykonywania i rozliczania porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Dotyczy to porad realizowanych na rzecz pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym pacjenta.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-sw...

Obecne uwarunkowania prawne dopuszczają zatem realizację takich porad z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (np. certyfikowany system lub komunikator internetowy) lub podstawowych narzędzi łączności (np. telefon), z możliwością wystawiania e-recept. Udokumentowanie porady odbywa się w formie określonej w przepisach ogólnych dotyczących AOS (np. z wykorzystaniem systemów informatycznych Państwa poradni) i na potrzeby rozliczenia z NFZ wymaga jedynie wskazania dodatkowego kodu: 89.0099 - Porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Komisja Informatyki i Telemedycyny oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w pełni popiera szerokie wdrożenie powyższych rozwiązań, zwłaszcza w tak szczególnej sytuacji epidemiologicznej. Telemedycyna na wielu płaszczyznach zastępuje klasyczny proces diagnostyczno-terapeutyczny. Dla wielu pacjentów w najbliższym okresie może to być najkorzystniejsza forma realizacji przewlekłej opieki specjalistycznej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opinią ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącymi telemedycyny, w których znajdą Państwo ważne informacje praktyczne oraz wybrane aspekty prawne jej stosowania.
wersja pełna opinii:

http://www.ptkardio.pl/Opinia_ekspertow_PTK_dotyczaca_rozwiazan_telemedy... wersja skrócona opnii: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29441511

Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny ZG PTK
prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz

Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
dr med. Bartosz Szafran