Komunikat Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK z dnia 13 marca 2020: Realizacja kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w okresie pandemii COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, istotnie podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz istotnym narażeniem pacjentów kardiologicznych opuszczających miejsce zamieszkania, Komisja Informatyki i Telemedycyny oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rekomenduje:

1/ wstrzymanie włączania nowych pacjentów do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej realizowanej z wykonaniem etapu I w warunkach oddziału dziennego

2/ rozważenie kontynuacji treningów zdalnie monitorowanych ze szczególnym uwzględnieniem warunków ich realizacji (preferowany dom/miejsca poza skupiskami), z wykorzystaniem teleporad (porad lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, https://senit.pl/node/184) jako formy realizacji porad kardiologicznych.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-sw...

Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny ZG PTK
prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz

Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
dr med. Bartosz Szafran