Grant SENiT 2021!

Miło nam ogłosić że zgodnie z krótką, ale jednak już tradycją Zarząd SENiT w czasie przyszłorocznego Kasprowiska przyzna Grant naukowy naszej Sekcji, który opiewa na kwotę 60 000 PLN.

Grant jest przeznaczony na realizację projektu badawczego poświęconego elektrokardiologii nieinwazyjnej lub tele-elektrokardiologii przez ośrodek wskazany przez wnioskodawcę.
Kluczowe daty:
31 grudnia 2020 - ostatni dzień składania wniosków przez formularz: https://senit.pl/grant-ptk
Kwiecień 2021 - Uroczystośc Inauguracji Kasprowisko 2021 - ogłoszenie zwycięzcy.

Regulamin Grantu znajdziecie tutaj: https://senit.pl/grant-ptk-regulamin
Zapraszamy do składania wniosków.
Liczymy na innowacyjne, ciekawe, twórcze projekty. Szczególnie mile widziane są projekty młodych naukowców!