Kasprowisko 2021 już za miesiąc

Przypomnijmy, że w tym roku nasza konferencja to trzy (a w zasadzie cztery) w jednym - Konferencja Szkoleniowa SENiT PTK oraz International Congress Of Elecetrocardiology (połączony 21. Kongres ISHNE i 48. Kongres ISE). Dodatkiem są tradycyjne warsztaty Cardiology Meets Physics and Mathematics.

Z przyczyn oczywistych wszystko to odbywać się będzie on-line. Z przyczyn technicznych konferencja ma dwie strony internetowe: https://kasprowisko2021.pl/ , gdzie znajdziecie program części polskojęzycznej wraz z możliwością rejestracji na Konferencję. Ta rejestracja umożliwia udział i w części polskiej i angielskojęzycznej, której program znajdziecie na stronie https://ice2021.pl/ . UWAGA! Rejestracja na kogres ISE nie daje dostępu do treści polskojęzycznych. Trochę to skomplikowane, ale takie były wymogi techniczne i formalne.

Na stronie https://ice2021.pl/ można też zgłaszać abstrakty prac oryginalenych oraz przypadków klinicznych i ciekawych zapisów EKG - w języku angielskim oczywiście. Można też aplikowac o ISE Young Investigator Award oraz Bayes ECG Award.

Serdecznie zapraszam do udziału w największym naukowym i szkoleniowym wydarzeniu w historii polskiej elektrokardiologii! Ponad 60 sesji, ponad 200 wykładów, ponad 150 wykładowców z Polki i całego świata. To jest wydarzenie "must be"!!

Bartosz Szafran

w imieniu swoim oraz Przeydent ISHNE, Profesor Iwony Cygankiewicz!