Rekomendacje telemedyczne opublikowane!

Bardzo dobra wiadomość!
Ukazało się zaktualizowane stanowisko dotyczące rozwiązań telemedycznych w kardiologii!! Powstało dzięki współpracy Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK, SENiT i PAN.

Telemedicine solutions in cardiology: a joint expert opinion by the Information Technology and Telemedicine Committee of the Polish Cardiac Society, the Section of Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine of the Polish Cardiac Society, and the Clinical Research Committee of the Polish Academy of Sciences (short version, 2021)

https://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/15824/?fbclid=IwAR1B6L...