List Profesor Katarzyny Biernackiej, Przewodniczącej AENIT PTK

Serdecznie witam wszystkich Członków Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny! Dzięki wysiłkom poprzedniego Przewodniczącego, dr Bartosza Szafrana i Zarządu Sekcji, działającego w latach 2019-2021 oraz Państwa decyzji, od 27. września 2021r jesteśmy asocjacją.

Mamy wiele planów na najbliższe lata. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest organizacja Kasprowiska. W 2022 roku chcielibyśmy spotkać się z Państwem w Zakopanem w kwietniu. Mamy nadzieję, że zobaczymy się „na żywo”, chociaż forma on-line również będzie możliwa dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli przyjechać. Serdeczne zapraszamy do współorganizowania konferencji poprzez przysyłanie propozycji sesji (do 30 października – nie ma dużo czasu!), abstraktów przedstawiających wyniki Państwa badań naukowych a nawet luźnych propozycji tematów, które mogłyby dla nas stanowić podstawę do opracowania atrakcyjnego programu. Zachęcamy do dzielenia się z nami wynikami badań naukowych. Wybrane abstrakty zostaną włączone jako referaty ustne do sesji dydaktycznych, prowadzonych przez autorytety w odpowiedniej dziedzinie. Dzięki temu doniesienie naukowe zostanie zauważone przez specjalistów zajmujących się tematem i będzie mogło być przedmiotem dyskusji na szerokim forum, ale może też zaowocować współpracą z innymi ośrodkami lub - w wyniku dyskusji - nowymi kierunkami badań.

Będziemy kontynuować naszą aktywność na stronie www.senit.pl i na facebooku. Zapraszamy!

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby stale doskonalić swoją znajomość interpretacji EKG lub po prostu EKG jest Państwa pasją, będziemy kontynuować kursy w ramach Szkoły EKG. Zapraszamy też na stronę „Lubię EKG” na facebooku. Grupa liczy już prawie 22 tys. osób!

Będziemy promować młodych naukowców. Co 2 lata czeka na Państwa grant w wysokości 50 tys. zł. Regulamin grantu znajduje się na stronie www.senit.pl. Będziemy się starali zauważać najciekawsze polskie artykuły z dziedziny elektrokardiologii nieinwazyjnej i telemedycyny i autorów zapraszać na nasze konferencje.

Będziemy też przybliżać Państwu najważniejsze światowe osiągnięcia ze sfery naszych wspólnych zainteresowań zarówno w formie wykładów na organizowanych przez nas sesjach jak i na naszej stronie www.senit.pl.

Mamy także do załatwienia kilka ważnych spraw dla naszych pacjentów jak refundacja badań genetycznych w kanałopatiach oraz poprawę dostępu do niektórych leków antyarytmicznych.

Jeżeli Państwa oczekiwania wykraczają poza nasze propozycje, czekamy na sugestie dalszego kierunku naszych działań.