Zarząd w kadencji 2021-2023

Poniżej, znajdą Państwo informacje dotyczące składu Zarządu Asocjacji w kadencji 2021-2023. Aby skontaktować się z Asocjacją możecie Państwo skorzystać z formularza kontaktowego lub pisać bezpośrednio na adres e-mail [email protected].

Przewodnicząca

prof. dr hab. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
Kierownik Poradni Wad Wrodzonych Serca i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Poprzedni Przewodniczący

dr n. med. Bartosz Szafran
Centrum Kardiologiczne Pro Corde
ul. Nowowiejska 64-66/1a
50-315 Wrocław

Sekretarz

lek. Karolina Borowiec
Klinika Wad Wrodzonych Serca
Narodowy Instytut Kardiologii
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Przewodniczący elekt

dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz
Narodowy Instytut Kardiologii
Stefana kardynała Wyszyńskiego Kierownik Centrum Telekardiologii

Pozostali Członkowie Zarządu

dr hab. n.med. Joanna Kwiatkowska
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa
Katedra i I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej WSSz. im. W. Biegańskiego w Łodzi
dr n. med.Agnieszka Zienciuk-Krajka
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Wydział Lekarski
Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. med.Katarzyna Mizia-Stec
Katarzyna Mizia-Stec
Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ordynator I Oddziału Kardiologii GCM im. Prof. L.Gieca
prof. dr hab. med.Marek Jastrzębski
Pracownia Elektrofizjologii I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii
Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM