O wielokształtnym częstoskurczu przedsionkowym

Polecamy uwadze artykuł autorstwa członków naszej Sekcji w najnowszym numerze Chorób Serca i Naczyń (Tom 10, Nr 6/2013). Bartosz Szafran, Joanna Żyndul i Rafał Baranowski piszą o problemach diagnostycznych i różnicowych w rozpoznawaniu wielokształtengo częstoskurczu przedsionkowego. Wiemy, jak często mylony jest on z migotaniem przedsionków i innymi tachyarytmiami przedsionkowymi, co powoduje wielorakie implikacje kliniczne. Artykuł bogato ilustrowany fragmentami zapisów.
Artykuł do pobrania tutaj: http://czasopisma.viamedica.pl/chsin/issue/current

Rodzaj wiedzy: 
Ważny artykuł