Lekcja elektrokardiografii Profesora Ryszarda Piotrowicza czyli Uroczystość Otwarcia XX Spotkania SENIT

Fotoreportaż z Uroczystości otwarcia jubileuszowej, XX Konferencji SENIT w Kościelisku, która miała miejsce 6 marca 2014 roku