Sesja naszej Sekcji w czasie Kongresu PTK w Poznaniu 18 września 2014

W trakcie Kongresu PTK w Poznaniu we wrześniu 2014 nie zabrakło oczywiście sesji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny. Tematem przewodnim było migotanie przedsionków. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania i obejrzenia małego fotoreportażu z Poznania!

Rozpoznanie migotania przedsionków wiąże się z koniecznością rozważenia wskazań do leczenia przeciwzakrzepowego. Ale czy potrafimy prawidłowo rozpoznać arytmię? Migotanie przedsionków niejedno ma imię- widziane na powierzchni, widziane od wewnątrz, widziane przed urządzenie wszczepialne….. Jak często „migotanie“ nie jest migotaniem? Czy pacjent po skutecznej ablacji bez objawów i bez wstawek arytmii w badaniach holterowskich to faktycznie pacjent bez arytmii? Czy częstość występowania migotania przedsionków u chorych z niewydolnością serca jest niedoszacowana? Czy jeden krótki epizod arytmii upoważnia nas do włączenia terapii przeciwzakrzepowej? Czy jest jeszcze miejsce dla klasycznych leków przeciwzakrzepowych? Na te wszystkie pytania postarają się odpowiedzieć nasi znakomici wykładowcy. Decyzja o włączeniu, lub nie, leczenia przeciwzakrzepowego niesie za sobą określone konsekwencje neurologiczne, stąd też do udziału w sesji zaprosiliśmy także neurologa, aby poznać opinię „drugiej strony“. Mamy nadzieję, że nasza sesja pozwoliła na rozwiązanie wielu istotnych dylematów klinicznych.

Serdecznie dziękujemy za bardzo liczny w niej udział.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu z Poznania!