Wyniki Wyborów SENiT PTK na kadencję 2015 - 2017

Jesteśmy Państwu winni wyniki wyborów, które odbyły się w czasie Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego SENiT PTK w dniu 5 marca 2015.

I tak Zebranie wybrało:
1. Wybory Przewodniczącego-Elekta Zarządu SENiT PTK w kadencji 2015-2017 - Krzysztof Szydło
Wybory członków Zarządu SENiT PTK w kadencji 2015-2017 - Małgorzata Kurpesa (Przewodnicząca), Iwona Cygankiewicz (Poprzednia Przewodnicząca), Krzysztof Szydło (Przewodniczący Elekt), Barbara Uznańska-Loch, Katarzyna Biernacka, Maria Miszczak-Knecht, Paweł Ptaszyński, Dariusz Wojciechowski, Bartosz Szafran
3. Wybory Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2017: Katarzyna Bieganowska, Ewa Piotrowicz, Sebastian Stec
4. Wybór kandydata SENiT na członka Zarządu Głównego PTK: Rafał Baranowski

Jednocześnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi w kadencji 2013 - 2015.