Konferencja i warsztaty - Aktywni dla serca

Szanowni Państwo!
Przekazujemy zaproszenie na bardzo ciekawą Konferencję, które otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionej Sekcji Kardiologii Sportowej PTK:

Sekcja Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest partnerem merytorycznym wydarzenia, pod tytułem „Aktywni dla Serca - Zdrowie i Bezpieczeństwo Ludzi Aktywnych”, które odbędzie się w Gdyni w dniach 22 i 23 maja bieżącego roku. Tematem tego specjalnego, otwartego spotkania, adresowanego do profesjonalistów medycznych i społeczności lokalnej, jest bezpieczeństwo zdrowotne na arenach sportowych i w przestrzeni publicznej. Natomiast głównym celem, jest aktywowanie ludzi, aby szybko i sprawnie reagowali w przypadku zdarzenia nagłego zatrzymania krążenia w ich obecności.

Wydarzenie składa się z konferencji kardiologicznej i równoległych warsztatów podstawowych umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i używania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Konferencja medyczna koncentruje się na trzech tematach: Postępowania w nagłych stanach sercowo-naczyniowych na arenach sportowych i w przestrzeni publicznej; Zapobiegania nagłej śmierci sercowej i ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym; Nowoczesnej prewencji chorób serca w praktyce klinicznej.

Spotkanie w Gdyni odbędzie się pod auspicjami American Heart Association (AHA). Warsztaty CPR i AED będą prowadzone zgodnie ze standardami AHA. Organizatorami wydarzenia są Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej i Miasto Gdynia. Zapraszamy, przyłączcie się do nas w Gdyni w maju. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.aktywnidlaserca.pl.

Dr n. med. Hubert Krysztofiak
Sekcja Kardiologii Sportowej PTK