WNIOSEK O PRZYZNANIE PATRONATU SEKCJI ELEKTROKARDIOGRAFII NIEINWAZYJNEJ I TELEMEDYCYNY

Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny gorąco wspiera inicjatywy naukowe i dydaktyczne propagujące zagadnienia z zakresu elektrokardiologii i telemedycyny. W przypadku ubiegania się o patronat SENiT nad organizowanym wydarzeniem należy wypełnić formularz a zostanie on przekazany do Przewodniczącego SENiT.

Należy powtórnie wprowadzić adres kontaktowy - to pole pozwoli zweryfikować przypadkowe błędy we wprowadzonym adresie.
Prosimy załączyć program zjazdu w formacie PDF
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: pdf.