Inne

EKG miesiąca - wrzesień 2022 dr Anna Wałdoch

Chłopiec 10 – letni trenujący amatorsko piłkę siatkową, konsultowany przez lekarza sportowego.
W zapisie EKG nr1 wykonanym w ośrodku medycyny sportowej (25mm/s, 10 mm/mV) Blok prawej odnogi pęczka Hisa.
W badaniu echokardiograficznym nieistotna hemodynamicznie przetoka wieńcowo – płucna.
W kontrolnym badaniu kardiologicznym w 13 roku życia (wzrost -183 cm, masa ciała – 100 kg, BMI - 29,6kg/m2):

Strona Heart Rhythm Society

Na oficjalnej stronie HRS można znaleźć wiele wytycznych i konsensusów dotyczących interesujących nas zagadnień. Znajdziecie tam wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków, kwalifikacji do implantacji urządzeń typu ICD, CRT, postępowania w bezobjawowym zespole WPW, w aburzeniach rytmu serca u dzieci i wiele, wiele innych. Wszystko do pobrania nieodpłatnie, bez konieczności logowania. Dokumenty dostępne są jedynie w języku angielskim.

Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych

Dokument opracowany przez Grupę ́ Roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dokument powstał w gronie Ekspertów i ma na celu jak największe ujednolicenie interpretacji EKG. Zalecenia są konsensusem w zakresie kryteriów, a także zawierają wskazówki, jak rozwiązywać najczęściej występujące trudności diagnostyczne. Aby podane kryteria były klarowne, w wielu z nich podano jednoznaczne kryteria czasowe, częstotliwościowe lub amplitudowe.

Wytyczne dotyczące wykonywania długotrwałych rejestracji EKG

W tym roku opublikowane zostały na łamach Kardiologii Polskiej wytyczne dotyczące wykonywania długotrwałych rejestracji EKG. Jest to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób, zajmujących się analizą badań holterowskich.

Wytyczne do pobrania: TUTAJ