Kontakt z AENiT

Aby skontaktować się z Asocjacją możecie Państwo wprowadzić treść wiadomości do zamieszczonego poniżej formularza lub wysłać e-mail bezpośrednio na skrzynkę kontaktową sekcji aenit@aenit.pl. Wiadomość zostanie przekazana do Przewodniczącego i Sekretarza Asocjacji oraz do osoby odpowiedzialnej za naszą stronę.

Dane adresowe sekcji

W celu nawiązania kontaktu pocztą tradycyjną, zapraszamy do wysłania korespondencji na adres:

Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
Poradnia Wad Wrodzonych Serca i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Tel.: 22 34 34 634

Administratorem Państwa danych jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, ul. Stawki 3A lok 1-2, 00-193 Warszawa. Wysyłając wiadomość potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną.

Kontakt