IV Konferencja EKG wczoraj, dziś i jutro za nami.

Dnia 16.11.2013 roku odbyła się IV Konferencja Naukowa „EKG wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana przez Katedrę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod patronatem Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology
W konferencji wzięło udział 330 uczestników. W czasie czterech sesji dydaktycznych, w tym sesji interaktywnych, można było posłuchać wykładów najlepszych polskich elektrokardiologów i elektrofizjologów.
Przedstawiano zagadnienia dotyczące przydatności EKG w różnych sytuacjach klinicznych: w migotaniu przedsionków, preekscytacji, przy obecności komorowych zaburzeń rytmu również u chorych z wszczepionym kardiowerterem defibrylatorem. Oddzielną sesję poświęcono problemom zmian EKG obserwowanych u osób uprawiających sport. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja na temat EKG u pacjentów ze stymulatorem. Zastosowanie systemu do głosowania umożliwiło aktywny udział uczestników, którzy z zapałem rozwiązywali łamigłówki elektrokardiograficzne przygotowane przez wykładowców.
W przerwach między sesjami można było obejrzeć bogatą wystawę sprzętu medycznego. Zarejestrowani uczestnicy konferencji otrzymali certyfikat poświadczający udział i otrzymanie punktów edukacyjnych.
Zainteresowanie tegoroczną konferencją przerosło nasze oczekiwania oraz pojemność auli. Pośród uczestników, którzy przyjechali do nas z całej Polski byli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i technicy EKG. Cieszy liczny udział studentów naszej Uczelni. Bardzo sobie cenimy ich zainteresowanie naszą konferencją i entuzjazm w zgłębianiu tajemnic EKG. Niestety nie wszystkim chętnym udało się więc wejść na salę wykładową. Obiecujemy więc w przyszłym roku, jeśli tylko sponsorzy nas nie zawiodą , zorganizować V Konferencję „EKG wczoraj dziś i jutro” na większej auli.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa

Program konferencji do pobrania TUTAJ

Wkrótce na naszej stronie w Bazie Wiedzy dostępne będą niektóre wystąpienia.

Oto skład komitetu naukowego konferencji i jednocześnie lista wykładowców:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
Małgorzata Kurpesa (Łódź)

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Jarosław D. Kasprzak (Łódź)

Członkowie Komitetu Naukowego:
Rafał Baranowski (Warszawa)
Michał Chudzik (Łódź)
Andrzej Stanke ( Elbląg)
Ewa Trzos (Łódź)
Przemysław Mitkowski (Poznań)
Iwona Cygankiewicz (Łódź)
Marek Kuch (Warszawa)
Andrzej Światowiec (Warszawa)
Włodzimierz Gierlak (Warszawa)
Joanna Lewek (Łódź)
Wojciech Braksator (Warszawa)
Piotr Kukla (Gorlice)
Jerzy K. Wranicz (Łódź)
Zbigniew Bednarkiewicz (Łódź)
Stefan Karczmarewicz (Otwock))