Zarząd w kadencji 2019 -2021

Poniżej, znajdą Państwo informacje dotyczące składu Zarządu Sekcji w kadencji 2019-2021. Aby skontaktować się z Sekcją możecie Państwo skorzystać z formularza kontaktowego lub pisać bezpośrednio na adres e-mail senit@senit.pl.

Przewodniczący

dr n. med. Bartosz Szafran
Centrum Kardiologiczne Pro Corde
ul. Nowowiejska 64-66/1a
50-315 Wrocław

Poprzedni Przewodniczący

dr hab. med. Krzysztof Szydło
I Katedra i Klinika Kardiologii SPSK Nr 7 SUM
ul. Ziołowa 47
40-635 Katowice

Sekretarz

lek. med. Krzysztof Samiński
Krzysztof Samiński

Przewodniczący elekt

prof. dr hab. med. Katarzyna Biernacka
Katarzyna Biernacka
Instytut Kardiologii im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Kierownik Poradni Przyklinicznej Kliniki Wad Wrodzonych
Serca Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Skarbnik

dr n. med. Artur Filipecki
I Katedra i Klinika Kardiologii
Wydział Lekarski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

Pozostali Członkowie Zarządu

dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
prof. dr hab. med. Waldemar Bobkowski
Klinika Kardiologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz
Ewa Piotrowicz
Narodowy Instytut Kardiologii
Stefana kardynała Wyszyńskiego
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,
Kierownik Centrum Telekardiologii
prof. dr hab.n.med. Beata Średniawa
Oddział Kliniczny Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM