Powołano Zespół Ekspertów do spraw Badań Geneteycznych w Kardiologii

Z ogromną przyjemnością informuję, że z inicjatywy Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca, Kardiologii Dziecięcej i Kardiologii Sportowej PTK został powołany przez Zarząd PTK w dniu 6 czerwca 2023 Zespół Ekspertów PTK ds. Badań Genetycznych w Kardiologii. Ideą działania zespołu jest stworzenie dokumentu, który zostanie opublikowany w Kardiologii Polskiej jako stanowisko Zespołu Ekspertów. Dokument ma odnieść się do wskazań do
badań genetycznych i ich znaczenia w kardiologii, zaproponować organizację takich badań w Polsce, ocenić skalę potrzeb i możliwości, jakimi dysponuje polski system ochrony zdrowia. Celem działania Zespołu ma być implementacja badań genetycznych w Polsce, która będzie możliwa po uzyskaniu refundacji kosztów.
Z pozdrowieniami,
Katarzyna Biernacka
Przewodnicząca AENiT