Zaproszenie od Sekcji Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Techniki Medycznej

Serdecznie zapraszam na Warsztaty Kardiologiczne kierowane do pielęgniarek, organizowane przez Sekcję Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Techniki Medycznej działającej przy Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, które odbędą się w dniu 27 lutego 2014 r. , przy ulicy Piłsudskiego 13, w siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu.

Dr n.med. Izabella Uchmanowicz
Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Techniki Medycznej

Dolnośląskie Warsztaty Kardiologiczne
Termin spotkania: 27 .02.2014,
Godz. 15.30 -17.00

Miejsce spotkania: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
Ul. Piłsudskiego 13, IV p. Wrocław

Warsztaty są nieodpłatne.

Program warsztatów

Zadania zespołu interdyscyplinarnego w opiece nad pacjentem kardiologicznym
Przewodniczenie: Izabella Uchmanowcz, Dorota Kaszuba, Stanisław Manulik

15.30 Rozpoczęcie warsztatów

1. Wypisowa lista kontrolna po OZW-fanaberia czy wymóg czasu?
Maria Klajn, Częstochowa
2. Opieka multidyscyplinarna w niewydolnośici serca
Dorota Kaszuba, Poznań
3. Edukacja Pacjenta z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem
Dorota Pikul, Wrocław
4. Edukacja pacjenta po zabiegach kardiochirurgicznych
Elżbieta Machocka , Wrocław
5. Dyskusja

17.00 Zakończenie warsztatów

Proszę o zapisy drogą mailową na adres: izabella.uchmanowicz@am.wroc.pl