Srebrne Normany

W 2003 roku Zarząd Sekcji SENiT (obecnie AENiT) podjął uchwałę o przyznawaniu wyróżnienia Sekcji w postaci dyplomu i odznaczenia nazwanego "Srebrnym Normanem". Skład Kapituły odznaczenia: Romuald Ochotny, Ryszard Piotrowicz i Rafał Baranowski. Odznaczenie przyznawane jest za wyróżniające się dokonania w dziedzinie elektrokardiologii, ważne prace oryginalne z elektrokardiologii, znaczący wkład w rozwój elektrokardiologii i dziedzin pokrewnych oraz istotne działania wspomagające Sesję Elektrokardiologii Nieinwazyjne i Telemedycyny.

Kapituła w składzie: Romuald Ochotny, Ryszard Piotrowicz, Rafał Baranowski przyznała:
„NORMANY”2020

Stefan Karczmarewicz, Maria Miszczak-Knecht

2019

Emanuela Locati, Agata Łapińska - Polpharma, Sławomir Liszewski, Przemysław Mitkowski

2018

Piotr Kukla

2017

Marek Jastrzębski

2016

Małgorzata Kurpesa

2015

Iwona Cygankiewicz
Bartosz Szafran

2014

Maria Wróblewska – Kałużewska
Jerzy Krzysztof Wranicz
Barbara Dąbrowska
Andrzej Dabrowski
Katarzyna Mitręga (Zabrze) – za pracę oryginalną

2013

Małgorzata Lelonek

2012

Przemysław Stolarz

2011

Jerzy Sacha
Władysław Lenartowicz

2010

Artur Pietrucha

2009

Beata Średniawa
Jerzy Zadara - Oxford Polska
Andrzej Wrześniowski- Aspel
Servier

2008

Branislav Milovanovic

2007

Ewa Orłowska-Baranowska

2004

Wojciech Zaręba
Ewa Trzos

2003

Ryszard Piotrowicz
Romuald Ochotny
Rafał Baranowski
Katarzyna Bieganowska
Krzysztof Szydło
Grzegorz Gielerak
Hanna Wachowiak – Baszyńska
Piotr Kułakowski
Leszek Ceremużyński
Jarosław Król
Mirosław Dłużniewski
Maria Śnieżek-Maciejewska
Wanda Popławska
Waldemar Bobkowski
Grażyna Świątecka
Maria Trusz-Gluza
Franciszek Walczak