Aktualności i Wydarzenia

Grant SENiT 2021!

Miło nam ogłosić że zgodnie z krótką, ale jednak już tradycją Zarząd SENiT w czasie przyszłorocznego Kasprowiska przyzna Grant naukowy naszej Sekcji, który opiewa na kwotę 60 000 PLN.

Sesja SENiT na Kongresie PTK

Już jutro rusza XXIV Międzynarodowy Kongres PTK. Jak wszyscy wiemy, w tym roku kongres odbędzie się w internecie. Uczestnictwo w Kongresie dla lekarzy jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Logowanie uczestników możliwe będzie poprzez wykorzystanie loginu i hasła portalu mp.pl lub po utworzeniu konta uczestnika Kongresu na podstawie nr PWZ.

Komunikat Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK z dnia 13 marca 2020: Realizacja kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w okresie pandemii COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, istotnie podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz istotnym narażeniem pacjentów kardiologicznych opuszczających miejsce zamieszkania, Komisja Informatyki i Telemedycyny oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rekomenduje:

Komunikat Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK z dnia 13 marca 2020: Możliwość i zasadność wykorzystania telemedycyny w realizacji porad kardiologicznych

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat wskazujący na możliwość wykonywania i rozliczania porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Dotyczy to porad realizowanych na rzecz pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym pacjenta.

Zagłosujmy na polskich kandydatów do władz EHRA!

Udział polskich przedstawicieli we władzach towarzystw naukowych jest bardzo istotnym elementem wspierania rozwoju nauki i edukacji w naszym kraju. Kardiolodzy interwencyjni zrzeszeni w EHRA stanowią bardzo dynamiczną, ambitną i intensywnie pracującą na polu medycyny praktycznej, ale także i nauki, grupę lekarzy. Jest bardzo istotne, aby tak liczna społeczność lekarzy i naukowców miała wpływ na kierunek działań EHRA oraz postrzeganie polskiej kardiologii interwencyjnej na arenie międzynarodowej.

Konferenacja TELERH-HF 6 grudnia

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji TELEREH-HF Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca. Szanse i wyzwania.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia w Hotelu Golden Tulip w Warszawie, w programie przewidziano wystąpienia wielu znakomitych wykładowców, między innymi Ryszarda Piotrowicza, Wojciecha Zaręby, Grzegorza Opolskiego. To bardzo ważne spotkanie w kontekście nowych koncepcji opieki nad pacjentami z niewydolnością serca.

Szkola EKG SENiT PTK - kolejne edycje jesienią

Zgodnie z obietnicami planowaliśmy wiosną przeprowadzić co najmniej cztery edycje Szkoły EKG SENiT PTK - dwie edycje na poziomie podstawowym oraz dwie na poziomie zaawansowanym.
Jednakże sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do przeniesienia tych aktywności na jesień bieżącego roku.

Proszę śledzić rozsyłane przez nas informacje.

Zaproszenie na ICE 2020 w Belo Horizonte

Wielkimi krokami zbliża się kolejny International Congress on Electrocardiology, czyli połączone spotkanie ISE (International Society of Electrocardiology) i ISHNE (International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Tym razem odbędzie się ono w dniach 25 do 27 czerwca 2020 w brazylijskim Belo Horizonte. Już od 15 listopada otwarta zostanie możliwość zgłaszania abstraktów na ten prestiżowy Kongres. Rejestracja ruszy w lutym, już wkrótce ma być znany szczegółowy program wydarzenia.

Sukcesy SENiT PTK w wyborach władz PTK.

W środę 25 września 2019 roku w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w czasie którego między innymi wybrano Przewodniczącego-Elekta PTK, Zarząd PTK oraz najważniejsze Komisje naszego stowarzyszenia. Rzec można że nasza Sekcja "zagarnęła całą pulę". Wszyscy kandydaci, których popieraliśmy zostali wybrani i będą stanowić o kształcie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w najbliższych latach.

Zarząd SENiT PTK

Wraz z zakończeniem dorocznego Zjazdu PTK w Katowicach we wszystkich Sekcjach i Oddziałach PTK władzę przejęły nowe Zarządy. Przypomnijmy, że Walne Zgromadzenie SENiT PTK, które wybrało skład nowego Zarządu odbyło się w czasie Jubileuszowego 25. Kasprowiska.

Dla przypomnienia skład nowego Zarządu:

Przewodniczący - Bartosz Szafran
Poprzedni Przewodniczący - Krzysztof Szydło
Przewodniczący Elekt - Katarzyna Biernacka
Sekretarz -Krzysztof Samiński

Strony