Zarząd w kadencji 2021-2023

Poniżej, znajdą Państwo informacje dotyczące składu Zarządu Asocjacji w kadencji 2021-2023. Aby skontaktować się z Asocjacją możecie Państwo skorzystać z formularza kontaktowego lub pisać bezpośrednio na adres e-mail aenit@aenit.pl.

Przewodnicząca
prof. dr hab. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka

Kierownik Poradni Wad Wrodzonych Serca i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Poprzedni Przewodniczący
dr n. med. Bartosz Szafran

Centrum Kardiologiczne Pro Corde
ul. Nowowiejska 64-66/1a
50-315 Wrocław

Sekretarz
lek. lek. Karolina Borowiec

Klinika Wad Wrodzonych Serca
Narodowy Instytut KardiologiiStefana Kardynała Wyszyńskiego

Przewodniczący elekt
Prof. dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz

Kierownik Centrum Telekardiologiii
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Pozostali Członkowie Zarządu
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

Katedra i I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej WSSz. im. W. Biegańskiego w Łodzi

dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej
i Wad Wrodzonych Serca
Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med.Agnieszka Zienciuk-Krajka

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Wydział Lekarski
Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ordynator I Oddziału Kardiologii GCM im. Prof. L.Gieca

Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski

Pracownia Elektrofizjologii I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii
Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM